Štampa

O nama

Preduzeće Euro fany je osnovano 2005. godine sa sjedištem u Novom Gradu. Osnovna djelatnost koju preduzeće obavlja je proizvodnja i trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima na veliko i malo.

Danas Euro fany posluje kao dio poslovne grupe od tri preduzeća koja zajednički rade i koja se u svom poslovanju međusobno dopunjuju. Dio ove poslovne grupe su preduzeće Vinoprodukt d.o.o. osnovano 2006. godine i Inox Commerce d.o.o. osnovan 1998. godine. Vinoprodukt se bavi proizvodnjom i prodajom različitih vrsta vina, rakije i likera, a Inox Commerce proizvodi sredstva za kućnu higijenu.

Uspješno poslovanje preduzeća je dovelo do širenja djelatnosti i postepenog ulaska u nove oblasti poslovanja. Od 2012. godine, u okviru firme je otvoren i auto-centar specijalizovan za servis automobila i prodaju autodijelova.

Više o tome